HISTORY OF CHAMPIONS

 

YEAR

MINERS DIVISION

COMET DIVISION

TRIPLE CROWN DIV.

 

2000

 

Grove, OK

NA

2001

 

Verdigris, OK 

Vinita, OK

2002

 

 Verdigris, OK

Miami, OK 

2003

 

Chouteau, OK

Verdigris, OK 

2004

 

 Kansas, OK

Baxter Springs, KS

2005

 

Wyandotte, OK

Miami, Oklahoma

2006

 

  Salina, OK        

Sequoyah-Tahlequah, OK

2007

 

Wyandotte, OK

Baxter Springs, KS

2008

 

Mother nature

Mother nature

2009

 

Commerce,  OK

 Fort Gibson  OK

2010

  Salina, OK Fort Gibson  OK

2011

  Salina,  OK Mother nature

2012

  Wyandotte, OK Mother nature

 2013

  Diamond, MO Sequoyah-Tahlequah, OK

  2014

 

Quapaw,  OK

 Neosho, MO

2015   Okay, OK Sequoyah-Tahlequah, OK
2016   Wyandotte, OK Ft Gibson, OK
2017   Haskell, OK Neosho, MO
2018   Mother nature Mother nature
2019 East Newton  MO Quapaw  OK Grove  OK
2020 CORONA CORONA CORONA
2021 Neosho JV  MO Mother Nature Grove  OK
2022 Fairland OK Arcadia Valley Neosho MO
2023 Grove OK JV Quapaw OK Grove OK
2024 Neosho JV MO Diamond MO West County MO